Air21 Blog Posts

thumb

AIR21 x DFA Passport Frequently Asked Questions (FAQS) As of March 21, 2022- Filipino Version

By admin on March 25th, 2022

AIR21 x DFA Passport
Frequently Asked Questions (FAQS)
As of March 21, 2022
Filipino Version

 

1Q: Paano mag-follow up sa AIR21 ng delivery status ng passport?
1A: Ibigay ang 12-digit tracking number upang madaling maibigay ang delivery status
ng inyong passport.

 

2Q: Paano mag-request sa AIR21 ng re-route o change of delivery address ng
passport?

2A: Para sa re-route o request ng pagpapalit ng delivery address, mangyaring sundin
ang sumusunod na proseso:

Step 1: Magbayad ng Php 150.00 Re-Route Fee sa AIR21 Cargohaus GCash Account
09561250960 o magdeposit sa AIR21 BPI Account Number: 8181000253

Step 2: Mag-email sa trackpassport@af2100.com
Gamitin ang subject: Re-Route Passport_12-DIGIT TRACKING NUMBER
A. kasama ang iyong pruweba na nagbayad na gamit ang Gcash o ang deposit slip
B. 12-digit tracking number
C. buong pangalan (APELYIDO, PANGALAN AT GITNANG PANGALAN)
D. kumpletong re-route delivery address (NUMERO NG GUSALI/BAHAY, KALYE,
BARANGAY, ZIP CODE, LUNGSOD/PROBINSYA)
E. landmark
F. Active contact number

 

3Q: Ang AIR21 ay nagpadala ng text message na nagsasabing INCOMPLETE
DELIVERY ADDRESS, paano ko maibibigay ang aking kumpletong address?

3A: Maaaring hindi nadeliver ang iyong passport dahil sa kulang na delivery address.
Mangyaring ipadala ang kumpetong address sa trackpassport@af2100.com at gamitin
ang email subject: PASSPORT RE-DELIVERY_12 DIGIT TRACKING NUMBER
Sa inyong email isama ang mga sumusunod na detalye:

A. buong pangalan (APELYIDO, PANGALAN AT GITNANG PANGALAN)
B. kumpletong delivery address (NUMERO NG GUSALI/BAHAY, KALYE, BARANGAY,
ZIP CODE, LUNGSOD/PROBINSYA)
C. landmark
D. Active Contact Number
Maaari ring magpadala ng text message sa mga sumusunod na numero:
Smart – 0928 9858149
Globe – 09272216193
Hintaying ang tawag mula sa AIR21 para sa kumpirmasyon ng inyong delivery.

 

4Q: Gusto kong i-follow up ang delivery ng passport gamit ang aking 12-digit
tracking number. Gaano katagal ko makukuha ang aking passport?

4A: Maraming salamat sa pagbibigay ng 12-digit tracking number. Ang inyong passport
ay i-dedeliver sa loob ng labindalawa (12) araw ng paggawa (Lunes hanggang
Biyernes) liban kung ito’y ideneklarang “holiday”.
Mangyari lamang po na ihanda ang authorization letter at isang government-issued
valid ID kung ibang tao ang tatanggap ng inyong passport.

 

5Q: Application Reference Number (ARN) lang ang mayroon ako, paano ako mag-
fofollow-up ng passport delivery?

5A: Mangyari lamang po na ibigay ang mga sumusunod na impormasyon:

A. Application Reference Number (ARN)
B. buong pangalan (APELYIDO, PANGALAN AT GITNANG PANGALAN)
C. kumpletong delivery address (NUMERO NG GUSALI/BAHAY, KALYE, BARANGAY,
ZIP CODE, LUNGSOD/PROBINSYA)
D. Active Contact Number
E. Email address
Aming susuriin kung naibigay na ang inyong passport sa AIR21.

 

6Q: Sinabi ng AIR21 na hindi pa naibibigay sakanila ang passport mula sa
printing facility ng DFA. Paano ako magfofollow-up?

6A: Maaari pong makipag-ugnayan sa DFA sa pamamagitan ng email:
oca.concerns@dfa.gov.ph / applicationstatus@dfa.gov.ph o tumawag sa kanilang
hotline: +632 8234 3488.
Gamitin ang email subject:
FFUPPASSPORTDELIVERY_ARN#
Sa email isama ang mga sumusunod:
FFUP PASSPORT DELIVERY
A. Application Reference Number (ARN)
B. buong pangalan (APELYIDO, PANGALAN AT GITNANG PANGALAN)
C. kumpletong delivery address (NUMERO NG GUSALI/BAHAY, KALYE, BARANGAY,
ZIP CODE, LUNGSOD/PROBINSYA)
D. Active Contact Number

 

7.1Q: Gusto kong i-cancel at humingi ng refund sa passport delivery ng AIR21.
Ano ang dapat kong gawin?

7.1A: Upang mag-request ng refund sa passport delivery ng AIR21, mangyaring mag-
email at gamitin ang subject: PASSPORT DELIVERY REFUND REQUEST_12 DIGIT

TRACKING NUMBER
Isama ang mga sumusunod na detalye sa email:
PASSPORT DELIVERY REFUND REQUEST
A. 12-DIGIT TRACKING NUMBER
B. buong pangalan (APELYIDO, PANGALAN AT GITNANG PANGALAN)
C. kopya ng pruwebang nabayarang Delivery Fee
Hintayin ang aming sagot at ang Passport Delivery Refund Request Form.

 

7.2Q: Nag-email ako ng refund request, maaari bang mag-follow up?
7.2A: Maipoproseso ng AIR21 ang iyong refund request matapos makumpleto ang
Passport Delivery Refund Form. Mangyaring sundin ang mga hakbang na ito:
Step 1: I-download at sagutan ang Passport Delivery Refund Form
Step 2: Isend ang may sagot na form sa trackpassport@af2100.com, gamitin ang
subject: PASSPORT DELIVERY REFUND
Kapag na-aprubahan ang request, makakatanggap ng email mula sa AIR21 na
aprubado ang refund at hihingin ang iyong GCash Number.
Kapag hindi na-aprubahan ang request, makakatanggap ng email mula sa AIR21 na
hindi naaprubahan ang iyong request for refund.

 

7.3Q: Na-aprubahan ang refund request ko para sa passport delivery. Anong ang
susunod kong gagawin?
7.3A: Makakatanggap ka ng email mula sa AIR21 na aprubado ang refund at hihingin
ang iyong GCash Number para ma-transfer ang refund amount.

7.4Q: Maaari bang malaman kung bakit hindi naaprubahan ang refund request
ko?
7.4A: Hindi maaaring maging dahilan ng refund ang delay ng delivery sa kadahilang
ang aming courier ay sumubok na ihatid ang iyong passport

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *